Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.w sprawie powołania zespołów roboczych do spraw realizacji zadań związanych z wdrożeniem „Ustawy 2.0” w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 1/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2019 r.w sprawie powołania zespołów roboczych do spraw realizacji zadań związanych z wdrożeniem „Ustawy 2.0” w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (583,56KB)
 

Zarządzenie Nr 1/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 stycznia 2019 r.

 

w sprawie powołania zespołów roboczych do spraw realizacji zadań związanych z wdrożeniem „Ustawy 2.0” w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668), § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z postanowieniami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W związku z koniecznością wdrożenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668) zwanej „Ustawą 2.0” powołuję następujące zespoły robocze do spraw realizacji określonych poniżej zadań:

1) Zespół ds. ewaluacji jakości działalności artystyczno-naukowej AMKL w składzie:

 1. prof. dr hab. Piotr Zaleski
 2. prof. dr hab. Igor Cecocho
 3. prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur
 4. dr. hab. Olga Ksenicz
 5. dr hab. Marcin Bortnowski
 6. dr Aleksandra Pijarowska, przewodnicząca
 7. mgr Dorota Kanafa
 8. mgr Agnieszka Stobiecka-Prokop

2) Zespół ds. koordynacji i terminarza wdrożenia Ustawy 2.0 w składzie:

 1. prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa
 2. prof. dr hab. Piotr Zaleski
 3. prof. dr hab. Mieczysław Gawroński
 4. prof. dr hab. Piotr Łykowski
 5. prof. dr hab. Krystian Kiełb
 6. prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak
 7. dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw.
 8. mgr Irena Wolniewska, przewodnicząca
 9. mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka
 10. mgr Barbara Dobrzeniecka
 11. mgr inż. Łucja Hartleb
 12. mgr Joanna Skura

3) Zespół ds. ustroju i struktury organizacyjnej AMKL w składzie:

 1. prof. dr hab. Jarosław Pietrzak
 2. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, prof. nadzw.
 3.  prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak
 4. dr hab. Robert Kurdybacha
 5. dr hab. Jakub Stankiewicz
 6. dr hab. Marcin Misiak
 7. dr hab. Julita Przybylska-Nowak
 8. dr hab. Aleksandra Rupocińska
 9. dr hab. Paweł Jabłczyński
 10. dr Aleksandra Pijarowska
 11. dr Agnieszka Zwierzycka
 12. dr Amelia Golema
 13. mgr Irena Wolniewska
 14. mgr Jakub Olejnik
 15. mgr Katarzyna Bartos
 16. mgr Magdalena Gomuła

4) Zespół ds. finansów AMKL w składzie:

 1. prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa,
 2. prof. dr hab. Piotr Zaleski
 3. mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka, przewodnicząca
 4. mgr Barbara Dobrzeniecka

5) Zespół ds. szkoły doktorskiej i studiów podyplomowych AMKL w składzie:

 1. prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa, przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 3. dr Agnieszka Zwierzycka
 4. dr Aleksandra Pijarowska
 5. mgr Irena Wolniewska
 6. mgr Beata Opala

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.