Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2011/2012

Załączniki do poszczególnych dokumentów dostępne są po złożeniu Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

PDFUchwała nr 1/2011/2012 z dnia 16.XI.2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenie Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 21.IX.2011 r..pdf (135,94KB)
PDFUchwała nr 2/2011/2012 z dnia 16.XI.2011 r. w sprawie zmiany statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (2,85MB)
PDFUchwała nr 3/2011/2012 z dnia 16.XI.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.pdf (160,11KB)
PDFUchwała nr 4/2011/2012 z dnia 16.XI.2011 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zagospodarowania terenu należącego do Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (176,24KB)
PDFUchwała nr 5/2011/2012 z dnia 16.XI.2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudwanej położonej rzy ul. Tęczowej 36 we Wrocławiu (dawnyDom Studencki Kurant).pdf (160,35KB)
PDFUchwała nr 6/2011/2012 z dnia 14.XII.2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenie Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 16.XI.2011 r..pdf (150,11KB)
PDFUchwała nr 7/2011/2012 z dnia 14.XII.2011 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia.pdf (650,90KB)
PDFUchwała nr 8/2011/2012 z dnia 14.XII.2011 r. w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych.pdf (320,00KB)
PDFUchwała nr 9/2011/2012 z dnia 14.XII.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (161,41KB)
PDFUchwała nr 10/2011/2012 z dnia 14.XII.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. Alicji Faryniarz na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (157,90KB)
PDFUchwała nr 11/2011/2012 z dnia 14.XII.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. Barbary Ewy Werner na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (162,53KB)
PDFUchwała nr 12/2011/2012 z dnia 14.XII.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia dr hab. Anny Gągoli na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf (161,47KB)
PDFUchwała nr 13/2011/2012 z dnia 14.XII.2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (164,84KB)
PDFUchwała nr 14/2011/2012 z dnia 14.XII.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (157,97KB)
PDFUchwała nr 15/2011/2012 z dnia 14.XII.2011 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (158,30KB)
PDFUchwała nr 16/2011/2012 z dnia 1.II.2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 14.XII.2011 r..pdf (144,69KB)
PDFUchwała nr 17/2011/2012 z dnia 1.II.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (161,43KB)
PDFUchwała nr 18/2011/2012 z dnia 1.II.2012 r. w sprawie zatwierdzenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów, na rok akademicki 2012/2013.pdf (342,17KB)
PDFUchwała nr 19/2011/2012 z dnia 1.II.2012 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2011.pdf (171,98KB)
PDFUchwała nr 20/2011/2012 z dnia 21.III.2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 1.II 2012 r..pdf (58,13KB)
PDFUchwała nr 21/2011/2012 z dnia 21.III.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2011.pdf (63,27KB)
PDFUchwała nr 22/2011/2012 z dnia 21.III.2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II stopnia na rok akademicki 2013/2014.pdf (72,87KB)
PDFUchwała nr 23/2011/2012 z dnia 21.III.2012 r. w sprawie określenia kierunków studiów prowadzonych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (118,49KB)
PDFUchwała nr 24/2011/2012 z dnia 21.III.2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku studiów kompozycja i teoria muzyki.pdf (82,62KB)
PDFUchwała nr 25/2011/2012 z dnia 21.III.2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku studiów dyrygentura.pdf (75,61KB)
PDFUchwała nr 26/2011/2012 z dnia 21.III.2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku studiów wokalistyka.pdf (67,06KB)
PDFUchwała nr 27/2011/2012 z dnia 21.III.2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.pdf (77,53KB)
PDFUchwała nr 28/2011/2012 z dnia 21.III.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów I stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (63,26KB)
PDFUchwała nr 29/2011/2012 z dnia 21.III.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (63,95KB)
PDFUchwała nr 30/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 21.III.2012 r..pdf (57,26KB)
PDFUchwała nr 31/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na lata 2012-2020.pdf (61,03KB)
PDFUchwała nr 32/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (67,58KB)
PDFRegulamin Studiów (obowiązujący od 1 października 2012).pdf (621,32KB)
PDFUchwała nr 33/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów III stopnia (doktoranckich) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (70,48KB)
PDFRegulamin Studiów III Stopnia (obowiązujący od 1 października 2012).pdf (608,16KB)
PDFUchwała nr 34/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie określenia kierunków studiów prowadzonych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (75,35KB)
PDFUchwała nr 35/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku instrumentalistyka.pdf (80,70KB)
PDFUchwała nr 36/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku jazz i muzyka estradowa.pdf (64,99KB)
PDFUchwała nr 37/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku muzykoterapia.pdf (81,61KB)
PDFUchwała nr 38/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących projektowania planów i programów studiów III stopnia (doktoranckich) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (253,14KB)
PDFUchwała nr 39/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących projektowania planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (99,46KB)
PDFUchwała nr 40/2011/2012 z dnia 25.IV.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18/2011/2012 z dnia 1.II.2012 r. w sprawie zatwierdzenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2012/2013.pdf (159,07KB)
PDFUchwała nr 41/2011/2012 z dnia 30.V.2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 25.IV2012 r..pdf (392,86KB)
PDFUchwała nr 42/2011/2012 z dnia 30.V.2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne III stopnia na rok akademicki 2013/2014 w Akademii.pdf (543,65KB)
PDFUchwała nr 43/2011/2012 z dnia 30.V.2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z ustawą i Statutem.pdf (447,49KB)
PDFUchwała nr 44/2011/2012 z dnia 30.V.2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z ustawą i Statutem.pdf (448,61KB)
PDFUchwała nr 45/2011/2012 z dnia 30.V.2012 r. w sprawie ogłoszenia roku 2013 Rokiem Obchodów Jubileuszu 65-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (396,95KB)
PDFUchwała nr 46/2011/2012 z dnia 30.V.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2012.pdf (406,96KB)
PDFUchwała nr 47/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 30.V.2012 r..pdf (389,31KB)
PDFUchwała nr 48/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2011.pdf (482,08KB)
PDFUchwała nr 49/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla studiów III stopnia (doktoranckich) w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka prowadzonych na Wydziale Instrumentalnym Akademi.pdf (448,16KB)
PDFUchwała nr 50/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla studiów III stopnia (doktoranckich) w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka prowadzonych na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im.pdf (444,52KB)
PDFUchwała nr 51/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Muzykoterapii.pdf (436,27KB)
PDFUchwała nr 52/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej.pdf (450,51KB)
PDFUchwała nr 53/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki.pdf (430,20KB)
PDFUchwała nr 54/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki.pdf (428,81KB)
PDFUchwała nr 55/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki.pdf (423,80KB)
PDFUchwała nr 56/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Emisji i Rehabilitacji Głosu.pdf (428,96KB)
PDFUchwała nr 57/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2012/2013.pdf (1,58MB)
PDFUchwała nr 57/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2012/2013 c.d..pdf (1,45MB)
PDFUchwała nr 58/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (952,21KB)
PDFUchwała nr 59/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat założeń do projektu Regulaminu korzystania z sal dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celach ćwiczebnych przez studentów, doktorantów.pdf (457,17KB)
PDFUchwała nr 60/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów muzykoterapia.pdf (931,35KB)
PDFUchwała nr 61/2011/2012 z dnia 20.VI.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18/2011/2012 z dnia 1.II.2012 r. w sprawie zatwierdzenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2012/2013.pdf (540,30KB)
PDFUchwała nr 62/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 20.VI.2012 r..pdf (108,62KB)
PDFUchwała nr 63/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania protokołów z posiedzeń Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przed ich przyjęciem.pdf (144,98KB)
PDFUchwała nr 64/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Naukowo-Dydaktycznych Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kadencji 2012-2016.pdf (129,29KB)
PDFUchwała nr 65/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetowo-Finansowych Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kadencji 2012-2016.pdf (125,83KB)
PDFUchwała nr 66/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowo-Statutowej Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kadencji 2012-2016.pdf (128,02KB)
PDFUchwała nr 67/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Naukowo-Dydaktycznych Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kadencji 2012-2016.pdf (119,52KB)
PDFUchwała nr 68/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Budżetowo-Finansowych Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kadencji 2012-2016.pdf (118,36KB)
PDFUchwała nr 69/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Regulaminowo-Statutowej Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kadencji 2012-2016.pdf (118,24KB)
PDFUchwała nr 70/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez prof. AM dr hab. Krystiana Kiełba.pdf (118,64KB)
PDFUchwała nr 71/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez prof. Helenę Tomaszek-Plewę.pdf (119,89KB)
PDFUchwała nr 72/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez as. Aleksandrę Pijarowską.pdf (121,67KB)
PDFUchwała nr 73/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez prof. Bogdana Makala.pdf (119,00KB)
PDFUchwała nr 74/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania JM Rektora z działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2011/2012.pdf (119,79KB)
PDFUchwała nr 75/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie bezterminowo nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A..pdf (195,94KB)
PDFUchwała nr 76/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie ustalenia warunków szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub w części z tych opłat studentów i doktorantów oraz uczestni.pdf (165,23KB)
PDFUchwała nr 77/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla kursu doszkalającego: Studium Pedagogiczne.pdf (146,48KB)
PDFUchwała nr 78/2011/2012 z dnia 19.IX.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2012/2013.pdf (969,66KB)
PDFUchwała nr 79/2012 z dnia 14.XI.2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 13.IX.2012 r..pdf (409,34KB)
PDFUchwała nr 80/2012 z dnia 14.XI.2012 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. Karloa Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2012-2016.pdf (531,38KB)
PDFUchwała nr 81/2012 z dnia 14.XI.2012 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów Akademickich Akademii Muzycznej im. Karloa Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2012-2016.pdf (503,86KB)
PDFUchwała nr 82/2012 z dnia 14.XI.2012 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów Akademickich Akademii Muzycznej im. Karloa Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2012-2016.pdf (518,48KB)
PDFUchwała nr 83/2012 z dnia 14.XI.2012 r. w sprawie zezwolenia na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Maestro Gabrielowi Chmurze.pdf (501,57KB)
PDFUchwała nr 84/2012 z dnia 14.XI.2012 r. w sprawie akceptacji promotora postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu Maestro Gabrielowi Chmurze.pdf (506,44KB)
PDFUchwała nr 85/2012 z dnia 14.XI.2012 r. w sprawie akceptacji recenzenta postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu Maestro Gabrielowi Chmurze.pdf (512,31KB)
PDFUchwała nr 86/2012 z dnia 14.XI.2012 r. w sprawie akceptacji recenzenta postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu Maestro Gabrielowi Chmurze.pdf (518,45KB)
PDFUchwała nr 87/2012 z dnia 19.XI.2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 14.XI.2012 r..pdf (436,85KB)
PDFUchwała nr 88/2012 z dnia 19.XI.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2012.pdf (501,36KB)