Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

06.02.2019 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy instrumentów perkusyjnych dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

PDF06.02.2019 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy instrumentów perkusyjnych dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu. (1,18MB)
 

Wrocław, 06.02.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy instrumentów perkusyjnych dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

 

Specyfikacja

             Zestaw 5 profesjonalnych polybloków + statyw

- wymiary 130 mm, 150 mm,170 mm, 190 mm,  210 mm

- waga całego zestawu 3,763 kg bez statywu

- instrumenty wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia  w kolorze czarnym 

- wyżłobione pudło rezonansowe

- wysokość poszczególnych dźwięków od najwyższego  f 3, c 3, a 2, fis 2, d 2

 

- w komplecie statyw multifunkcyjny wykonany ze stali pokryty chromem na wysoki połysk

- podstawa składana na trójnogu

- regulacja wysokość

- możliwość zawieszenia 5 polybloków  stopniowo  

- statyw powinien posiadać również możliwość zawieszenia innych instrumentów perkusyjnych  np. talerza wiszącego, kastanietów  lub krowich dzwonków

 

 

 1. Zestaw dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy.
 2. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia..
 3. Oferta musi zawierać cenę brutto za realizację zamówienia. Cena musi zawierać również koszty dostawy.
 4. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 5. Termin realizacji zamówienia: 04.03.2019r.
 6. Termin przesłania oferty upływa w dniu 10.02.2019r.
 7. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub pocztą elektroniczną: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
 8. Osoba do kontaktu: Alicja Pigas, Tel 713100569
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)