Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

13.02.2019 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz z usługą wyżywienia restauracyjnego w terminie 17-20 marca 2019 r. dla 5 gości – członków europejskiego panelu akredytacyjnego MusiQuE.

PDF13.02.2019 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz z usługą wyżywienia restauracyjnego w terminie 17-20 marca 2019 r. dla 5 gości – członków europejskiego panelu akredytacyjnego MusiQuE. (644,53KB)
 

Wrocław, 14.02.2019 r.

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz z usługą wyżywienia restauracyjnego w terminie 17-20 marca 2019 r. dla 5 gości – członków europejskiego panelu akredytacyjnego MusiQuE.

 

Szczegóły dotyczące usługi:

 1. Noclegi w pokojach 1-osobowych (lub 2-osobowych do pojedynczego wykorzystania) w standardzie 3-gwiazdkowym w terminie: 17-20.03.2019.
 2. Śniadania wliczone w cenę noclegów.
 3. Obiady i kolacje w restauracji znajdującej się w tym samym budynku, co hotel - dla 5 osób w terminie 17-19.03.2019.
 4. Zamawiający będzie preferował lokalizację miejsc noclegowych w odległości nie większej niż
  500 m
  od siedziby Akademii (pl. Jana Pawła II nr 2 we Wrocławiu).
 5. Rezerwację stołu dla 5 osób w restauracji na obiady i kolacje w terminie 17-20.03.2019.
 6. Obiad: 1-daniowy, którego cena nie może przekroczyć 25 zł/1os.
  Cena obejmie: drugie danie, napoje (woda gazowana/ niegazowana, soki, herbata, kawa).
 7. Kolacja: ciepły 2-daniowy posiłek, którego cena nie może przekroczyć 35 zł/1os.
  Cena obejmie: zupa, 2 danie, napoje (woda gazowana/ niegazowana, soki, herbata, kawa).
 8. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do podania proponowanego menu – 3 propozycje obiadu i 3 propozycje kolacji (z uwzględnieniem opcji wegetariańskiej).
 9. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

50%

50 punktów

2.

Odległość (O)

30%

30 punktów

3.

Menu (M)

20%

 

20 punktów

 

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 50%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google). Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższa lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

 

                                                         Odległość min

O = ---------------------------------------- x 100 x 30%

                                             Odległość w ofercie badanej

 

3) W przypadku kryterium „menu” „M” punkty będą przyznawane za zaproponowane koncepcje i zróżnicowane menu. Zamawiający będzie oceniał różnorodność, wagę, objętość, ilość, zaproponowanego menu, które będzie stanowiło załącznik do oferty. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „menu” wynosi 0 natomiast maksymalna to 20 punktów.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów
 2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres:

  magdalena.gomula@amuz.wroc.pl  do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 15.00

 3. Wycenę należy podać jako kwotę brutto.
 4. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).