Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

01.03.2019 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy druku następujących książek o numerach ISBN nadanych z puli Wydawcy

PDF01.03.2019 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy druku następujących książek o numerach ISBN nadanych z puli Wydawcy (1,60MB)
 

Wrocław, 1 marca 2019 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku następujących książek o numerach ISBN nadanych z puli Wydawcy:

A. Homage to Alexandre Tansman

ISBN 978-83-65473-17-2

B. Uczeń – nauczyciel – rodzic w rzeczywistości edukacji muzycznej

ISBN 978-83-65473-16-5

C.  Pslate Synetos, tom 2

ISBN 978-83-65473-15-8

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:

A. Homage to Alexandre Tansman

 • format: 163 mm x 235 mm (pionowy)
 • liczba stron: 302
 • papier środka: color copy satynowy 90 g
 • kolor środka: skala szarości z wyjątkiem dwudziestu następujących stron
  w pełnym kolorze: 44, 65, 69, 70, 78, 81, 84, 86, 87, 89, 98, 100, 105, 108, 110, 112, 117, 121, 129, 140
 • okładka: ze skrzydełkami po 100 mm z każdej strony; karton 300 g,
  kolor 4+0, folia błyszcząca 1+0
 • oprawa: szyto-klejona
 • nakład: 200 egzemplarzy

  B. Uczeń – nauczyciel – rodzic w rzeczywistości edukacji muzycznej

 • format: 165 x 238 mm (pionowy)
 • liczba stron: 200
 • papier: Munken premium cream 15, 90 g

druk: skala szarości, z wyjątkiem siedmiu stron w pełnym kolorze: 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119.

 • okładka: karton 300g, druk 4+0, folia błyszcząca 1+0
 • oprawa: miękka, klejona
 • nakład: 200 egzemplarzy

C. Pslate Synetos, tom 2,

 • format: 165 mm x 235 mm (pionowy)
 • liczba stron: 310
 • papier środka: offset, 90 g
 • kolor środka: skala szarości z wyjątkiem szesnastu następujących stron
  w pełnym kolorze: 32, 168, 172, 261-265, 272-277, 279, 288
 • okładka: karton 300g, druk 4+0, folia błyszcząca 1+0
 • oprawa: miękka, klejona
 • nakład: 200 egzemplarzy
 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.

   

 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk środka publikacji oraz okładki do akceptacji Wydawcy.

   

 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.

   

 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza książki, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 • stawkę podatku VAT,
 • informację o technologii druku (cyfrowy, offsetowy).

   

 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 6.03.2019 godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl

   

 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej:
 • tylko na druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja A,
 • tylko na druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja B,
 • tylko na druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja C.

   

 1. Zamawiający może  zlecić druk obejmujący całość niniejszego zapytania lub jego część:
 • tylko druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja A,
 • tylko druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja B,
 • tylko druk książki opisanej w punkcie 1. jako pozycja C.

   

 1. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej książki o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, wyprodukowanego wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 12. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

   

 2. Termin przekazania plików do druku:

  pozycja A: 13.03.2019 do godz. 14.00,

  pozycja B: 13.03.2019 do godz. 14.00,

  pozycja C: 18.03.2019 do godz. 14.00.

   

 3. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego (terminy nieprzekraczalne):

  pozycja A:  12 egzemplarzy do 19.03.2019, pozostała część nakładu do 27.03.2019,

  pozycja B: 21.03.2019,

  pozycja C: 29.03.2019.

 4. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji: m.in. cięcia i pasowania arkuszy, oprawy introligatorskiej, nadruku folią.

   

  Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).