Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 6/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

PDFZarządzenie Nr 6/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (268,15KB)
 

Zarządzenie Nr 6/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 7 marca 2019 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

            Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668), § 10 Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2018r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz.Urz.MKiDzN z 2018 r. poz. 62) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zmienia się ust. 2 w § 5 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

"

  1. W skład Stałego Dyżuru Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  wyznacza się następujące osoby:

1) Ewa Iwańczyk - Kierownik Stałego Dyżuru,

2) Ewa Świątek - Kierownik zmiany,

3) Dagmara Szymczak - Kierownik zmiany,

4) Edyta Gmyrek - Kierownik zmiany,

5) Robert Przytulski - Dyżurny,

6) Rajmund Durał - Dyżurny,

7) Anna Smoleń - Dyżurny,

8) Anna Wasinkiewicz - Dyżurny.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.