Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 7/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 r. (442,09KB)
 

Zarządzenie Nr 7/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia  świadczeń okolicznościowych  z okazji Świąt Wielkanocnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  20018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 14 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  z dnia 8 czerwca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się okolicznościowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w formie okolicznościowego świadczenia finansowego z okazji Świąt Wielkanocnych.

§ 2

  Wysokość świadczenia okolicznościowego, o którym mowa w § 1, uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego przychodu, o którym mowa w § 10 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i z zastrzeżeniem postanowień § 3 wynosi: 

 1. dla pracowników:

Przychód

Wysokość świadczenia

 1. do 2000,00 zł miesięcznie

-  1100 zł,

 1. od 2000,01 zł do 2500,00 zł miesięcznie

-  1000 zł,

 1. od 2500,01 zł do 3000,00 zł miesięcznie

-  900 zł,

 1. od 3000,01 zł do 3500,00 zł miesięcznie

-  850 zł,

 1. od 3500,01 zł do 4000,00 zł miesięcznie

-  800 zł,

 1. od 4000,01 zł miesięcznie

-  750 zł;

 1. dla emerytów i rencistów Akademii:

Przychód

Wysokość świadczenia

 1. do 1500,00 zł miesięcznie

- 400 zł,

 1. od 1500,01 zł do 2000,00 zł miesięcznie

- 320 zł,

 1. od 2000,01 zł  do 2500,00 zł miesięcznie

- 290 zł,

 1. od 2500,01 zł miesięcznie

- 240 zł;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. dla współmałżonków zmarłych pracowników oraz dzieci zmarłych pracowników:

Przychód

Wysokość świadczenia

 1. do 1500,00 zł miesięcznie

- 400 zł,

 1. od 1500,01 zł do 2000,00 zł miesięcznie

- 320 zł,

 1. od 2000,01 zł  do 2500,00 zł miesięcznie

- 290 zł,

 1. od 2500,01 zł miesięcznie

- 240 zł;

 

 

 

 

 

 

 

 

z zastrzeżeniem, iż członkom rodziny zmarłego pracownika przysługuje jedno świadczenie, które dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych.

§ 3

Osoby, które nie przedłożą zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodów, zeznań rocznych  PIT lub innych  dokumentów potwierdzających okoliczności mające znaczenie dla określenia wysokości świadczenia okolicznościowego, otrzymają świadczenie w najniższej wysokości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.