Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 6/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

PDFUchwała nr 6/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 (382,67KB)
 

Uchwała nr 6/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 marca 2019 r.

            w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.), w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669, ze zm.) oraz § 25 ust. 2 pk. 11 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków studiów z misją Akademii, wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następującej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020:

Kierunek studiów

Liczba miejsc

Kompozycja i Teoria Muzyki

34

Dyrygentura

8

Instrumentalistyka

104

Jazz i Muzyka Estradowa

21

Wokalistyka

34

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

27

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 27 marca 2019 r.