Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2015

PDFUchwała nr 1/2015 z dnia 18.II.2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 17 grudnia 2014 r..pdf (224,69KB)
PDFUchwała nr 2/2015 z dnia 18.II.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych na rok akademicki 2015/2016.pdf (958,91KB)
PDFUchwała nr 3/2015 z dnia 18.II.2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na rok akademicki 2016/2017.pdf (11,59MB)
PDFUchwała nr 4/2015 z dnia 18.II.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Regulaminowo-Statutowej Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kadencji 2012-2016.pdf (279,18KB)
PDFUchwała nr 5/2015 z dnia 18.II.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku o przyznanie Panu Beniaminowi Głuszkowi dyplomu z wynikiem celującym.pdf (277,73KB)
PDFUchwała nr 6/2015 z dnia 25.III.2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 18 lutego 2015 r..pdf (408,94KB)
PDFUchwała nr 7/2015 z dnia 25.III.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zarządzania prawami... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (3,75MB)
PDFUchwała nr 8/2015 z dnia 25.III.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (4,49MB)
PDFUchwała nr 9/2015 z dnia 27.IV.2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 25 marca 2015 r..pdf (398,16KB)
PDFUchwała nr 10/2015 z dnia 27.IV.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (494,07KB)
PDFUchwała nr 11/2015 z dnia 27.IV.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów III stopnia (doktoranckich) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (519,71KB)
PDFUchwała nr 12/2015 z dnia 27.IV.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2015.pdf (435,93KB)
PDFUchwała nr 13/2015 z dnia 27.IV.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Tęczowej 36 we Wrocławiu.pdf (594,28KB)
PDFUchwała nr 14/2015 z dnia 27.V.2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 27 kwietnia 2015 r..pdf (223,26KB)
PDFUchwała nr 15/2015 z dnia 27.V.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2015/2016.pdf (1,81MB)
PDFUchwała nr 16/2015 z dnia 27.V.2015 r. w sprawie w sprawie określenia Zasad pobierania opłat za... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (2,41MB)
PDFUchwała nr 17/2015 z dnia 27.V.2015 r. w sprawie określenia liczby miejsca na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (498,89KB)
PDFUchwała nr 18/2015 z dnia 27.V.2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu... na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (3,98MB)
PDFUchwała nr 19/2015 z dnia 27.V.2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,50MB)
PDFUchwała nr 20/2015 z dnia 27.V.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2014.pdf (249,93KB)
PDFUchwała nr 21/2015 z dnia 27.V.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2014.pdf (349,59KB)
PDFUchwała nr 22/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 27 maja 2015 r..pdf (225,90KB)
PDFUchwała nr 23/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2015.pdf (247,77KB)
PDFUchwała nr 24/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (2,73MB)
PDFUchwała nr 25/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie określenia Regulaminu potwierdzenia efektów uczenia się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (2,70MB)
PDFUchwała nr 26/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia prof. dra hab. Tadeusza Pszonki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf (2,34MB)
PDFUchwała nr 27/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Heleny Tomaszek-Plewy na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (3,44MB)
PDFUchwała nr 28/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie zezwolenia na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. Eugeniuszowi Sąsiadkowi.pdf (2,45MB)
PDFUchwała nr 29/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie akceptacji promotora o nadanie tytułu honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. Eugeniuszowi Sąsiadkowi.pdf (2,44MB)
PDFUchwała nr 30/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie akceptacji recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. Eugeniuszowi Sąsiadkowi.pdf (2,55MB)
PDFUchwała nr 31/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie akceptacji recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. Eugeniuszowi Sąsiadkowi.pdf (2,49MB)
PDFUchwała nr 32/2015 z dnia 30.VI.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości... we Wrocławiu.pdf (318,22KB)
PDFUchwała nr 33/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu... w dniu 30 czerwca 2015 r..pdf (224,23KB)
PDFUchwała nr 34/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania JM Rektora... w roku akademickim 2014/2015.pdf (259,45KB)
PDFUchwała nr 35/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów umów zawieranych ze studentami lub osobami przyjętymi na studia... we Wrocławiu.pdf (3,81MB)
PDFUchwała nr 36/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Zbigniewa Czarnoty na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (253,57KB)
PDFUchwała nr 37/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dra hab. Michała Mickera na stanowisko profesora nadzwyczajnego.pdf (256,79KB)
PDFUchwała nr 38/2015 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 16 września 2015 r..pdf (220,22KB)
PDFUchwała nr 39/2015 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie zgłoszenia na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.pdf (242,83KB)
PDFUchwała nr 40/2015 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie zgłoszenia na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.pdf (244,08KB)
PDFUchwała nr 41/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 6 października 2015 r..pdf (219,73KB)
PDFUchwała nr 42/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (4,73MB)
PDFUchwała nr 43/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotu badania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2015.pdf (287,35KB)
PDFUchwała nr 44/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (263,76KB)
PDFUchwała nr 45/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (243,82KB)
PDFUchwała nr 46/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (247,39KB)