Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

29.04.2019 - Postępowanie o wyłonienie Wykonawcy druku offsetowego książki Kontrabas jazzowy.

PDF29.04.2019 - Postępowanie o wyłonienie Wykonawcy druku offsetowego książki Kontrabas jazzowy. (1,12MB)
 

Wrocław, 26 kwietnia 2019 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku offsetowego książki Kontrabas jazzowy.

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:

objętość                      152 strony

format                          235 x 310 mm (pionowy)

środek                         offset 100g 2/2 (czarny + Pantone Warm Red U)

okładka                       karton 250g 4/0 + folia błyszcząca

oprawa                       miękka, szyto-klejona

nakład                         500 egzemplarzy

technologia druku      druk offsetowy

 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk publikacji (środka i okładki) do akceptacji Wydawcy.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza książki, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 • stawkę podatku VAT (książka ma nadany numer ISBN)
 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 6.05.2019 godz. 11.30 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 2. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej książki o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w szyto-klejonej oprawie ze stronami kolorowymi, wyprodukowanego wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku i oprawy osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 10. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Termin przekazania plików do druku: około dnia 13.05.2019.
 4. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego: 15 dni od daty dostarczenia plików do druku.
 5. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, w szczególności nieostry druk materiału nutowego, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji: m.in. cięcia i pasowania arkuszy, oprawy introligatorskiej, nadruku folią.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).