Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 14/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała nr 14/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (278,37KB)

Uchwała nr 14/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 4 ust. 1 Uchwały nr 9/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala,
co następuje:                                              

§ 1

Powołuje się pierwszą Radę Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję trwająca do 31 grudnia 2020 r. w składzie:

1) członkowie spoza wspólnoty Akademii:

  1. Jacek Rogala,
  2. Edward Wąsiewicz,
  3. Bogdan Zdrojewski,

2) członkowie ze wspólnoty Akademii:

  1. prof. dr hab. Krystian Kiełb,
  2. prof. dr hab. Bogusława Orzechowska,
  3. dr hab. Jakub Stankiewicz,

3) Przewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - Ewelina Szczęsna.   

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 24 kwietnia 2019 r.