Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 16/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na rok akademicki 2019/2020

PDFUchwała nr 16/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na rok akademicki 2019/2020 (669,45KB)
 

Uchwała nr 16/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.), w związku z art. 227 ust. 3 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie § 25 ust. 2 pkt. 11 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie określenia opłat za prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających prowadzonych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 w następujących wysokościach:

 

  1. Opłaty za prowadzenie studiów podyplomowych dla naboru na pierwszy rok studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020:

     

Studia podyplomowe

Oplata za

1 semestr

(zł)

Minimalna liczba słuchaczy

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

2 950

15

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

8 500

5

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

3 800

15

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

3 400

15

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

7 800

---

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

5 400

---

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

8 200

---

 
  1. Opłaty za powtarzanie semestru, roku lub zajęć grupowych lub zbiorowych na studiach podyplomowych dla naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020:

     

Przedmiot opłaty

Opłata

Powtarzanie semestru lub roku nauki

Opłata odpowiadająca opłacie wniesionej za powtarzany semestr lub rok nauki na studiach podyplomowych.

Powtarzanie określonych zajęć grupowych i zbiorowych

Opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach niestacjonarnych podzielona przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć (zaokrąglona do pełnych złotych.

 

 

  1. Opłaty za prowadzenie kursu dokształcającego pod nazwą „Studium Pedagogiczne” dla naboru na pierwszy rok kształcenia w roku akademickim 2019/2020:

     

Przedmiot opłaty

Opłata

Kurs czterosemestralny dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

810 zł

Kurs dwusemestralny

(przy minimalnej liczbie uczestników: 15 osób)

1 840 zł

Kurs czterosemestralny dla osób niebędących studentami lub doktorantami Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

920 zł

Powtarzanie semestru lub roku nauki

Opłata odpowiadająca opłacie wniesionej za powtarzany semestr lub rok nauki w Studium Pedagogicznym.

Powtarzanie określonych zajęć grupowych i zbiorowych

Opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach niestacjonarnych podzielona przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć (zaokrąglona do pełnych złotych.

 

 

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wrocław, 24 kwietnia 2019 r.