Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 17/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia

PDFUchwała nr 17/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia (290,11KB)
 

Uchwała nr 17/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie utworzenia kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), na wni osek Rady Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu tworzy się następujące kierunki studiów:

1) kierunek studiów pod nazwą „Muzyka kościelna” o profilu ogólnoakademickim na studiach pierwszego stopnia,

2) kierunek studiów pod nazwą „Muzyka kościelna” o profilu ogólnoakademickim na studiach drugiego stopnia.

§ 2

Efekty uczenia się dla kierunków studiów, o których mowa w § 1 określa odrębna uchwała Senatu.

§ 3

Kształcenie na kierunkach, o których mowa § 1 będzie prowadzone w formie stacjonarnej od roku akademickiego 2019/2020.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 24 kwietnia 2019 r.