Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 18/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia efektów uczenia się na kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i na kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia

PDFUchwała nr 18/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia efektów uczenia się na kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i na kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia (268,62KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 18/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia efektów uczenia się na kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i na kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia (1,49MB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały nr 18/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia efektów uczenia się na kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i na kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia (1,22MB)
 

Uchwała nr 18/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia efektów uczenia się na kierunku „Muzyka kościelna” na studiach pierwszego stopnia i na kierunku „Muzyka kościelna” na studiach drugiego stopnia

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), na wniosek Rady Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się efekty uczenia się na:

1) kierunku studiów pod nazwą „Muzyka kościelna” o profilu ogólnoakademickim na studiach pierwszego stopnia w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) kierunku studiów pod nazwą „Muzyka kościelna” o profilu ogólnoakademickim na studiach drugiego stopnia w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 24 kwietnia 2019 r.