Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2017

PDFUchwała nr 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 21 grudnia 2016 r..pdf (208,78KB)
PDFUchwała nr 2/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2016 Senatu... na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (597,78KB)
PDFUchwała nr 3/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018.pdf (1,30MB)
PDFUchwała nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wniosku o przyznanie prof. Mieczysławowi Stachurze nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku..pdf (258,64KB)
PDFUchwała nr 3/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dyplomu z wynikiem celującym Pani Julii Sompolińskiej.pdf (247,32KB)
PDFUchwała nr 6/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 25 stycznia 2017 r..pdf (205,21KB)
PDFUchwała nr 7/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (693,02KB)
PDFUchwała nr 8/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu... umowy najmu nieruchomości przy ul. Biegasa 2 we Wrocławiu.pdf (276,73KB)
PDFUchwała nr 9/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/2010/2011 Senatu... umowy nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w budynku przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.pdf (339,76KB)
PDFUchwała nr 10/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji... na rok 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (7,33MB)
PDFUchwała nr 11/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (183,51KB)
PDFUchwała nr 12/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2016.pdf (275,21KB)
PDFUchwała nr 13/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2016.pdf (207,41KB)
PDFUchwała nr 14/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017.pdf (205,74KB)
PDFUchwała nr 15/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (6,18MB)
PDFUchwała nr 16/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2017/2018.pdf (2,24MB)
PDFUchwała nr 17/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017/2018.pdf (468,20KB)
PDFUchwała nr 18/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,73MB)