Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych oraz na kursie dokształcającym na rok akademicki 2019/2020

PDFZarządzenie nr 10/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych oraz na kursie dokształcającym na rok akademicki 2019/2020 (685,64KB)

 

Zarządzenie nr 10/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych oraz na kursie dokształcającym na rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.), § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z art. 227 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 16/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na rok akademicki 2019/2020, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych oraz na kursie dokształcającym prowadzonych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 w następujących wysokościach:

 

  1. Opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych dla naboru na pierwszy rok studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020:

 

Studia podyplomowe

Oplata za

1 semestr

(zł)

Minimalna liczba słuchaczy

Podyplomowe Studia Muzykoterapii:

2950

15

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

8500

5

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

3800

15

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

3400

15

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

7800

---

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

5400

---

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

8200

---

 

 

  1. Opłaty za powtarzanie semestru, roku lub zajęć grupowych lub zbiorowych na studiach podyplomowych dla naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020:

 

Przedmiot opłaty

Opłata

Powtarzanie semestru lub roku nauki

Opłata odpowiadająca opłacie wniesionej za powtarzany semestr lub rok nauki na studiach podyplomowych.

Powtarzanie określonych zajęć grupowych i zbiorowych

Opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach niestacjonarnych podzielonej przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć (zaokrąglona do pełnych złotych).

 

 

  1. Opłaty za kształcenie na kursie dokształcającym pod nazwą „Studium Pedagogiczne” dla naboru na pierwszy rok kształcenia w roku akademickim 2019/2020:

 

Przedmiot opłaty

Opłata

Kurs czterosemestralny dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

810 zł za 1 semestr

Kurs dwusemestralny

(przy minimalnej liczbie uczestników: 15 osób)

1840 zł za 1 semestr

Kurs czterosemestralny dla osób niebędących studentami lub doktorantami
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

920 zł za 1 semestr

Powtarzanie semestru lub roku nauki

Opłata odpowiadająca opłacie wniesionej za powtarzany semestr lub rok nauki w Studium Pedagogicznym.

Powtarzanie określonych zajęć grupowych i zbiorowych

Opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach niestacjonarnych podzielonej przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć (zaokrąglona do pełnych złotych).

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

 

Wrocław, 30 kwietnia 2019 r.