Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (700,28KB)

 

Zarządzenie Nr 11/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

  Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.), w związku z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z poźn. zm.), a także na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

  Szczegółową organizację roku akademickiego 2018/2019, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminy sesji egzaminacyjnych oraz terminy przerw w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu określa Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

  Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 30 kwietnia 2019 r.