Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Akademii Muzycznej im. Karola ...

PDFZarządzenie Nr 13/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (285,92KB)
 

Zarządzenie Nr 13/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

            Na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

            W Zarządzeniu Nr 25/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zmienia się pkt. 3 w § 3 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

" 3) Oddział łączności i alarmowania:

  1. Robert Przytulski - komendant,
  2. Jolanta Żukiewicz - radiotelefonistka,
  3. Monika Barteczka - telefonistka.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.