Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.05.2019 - Wynajem basenu na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów.

PDF22.05.2019 - Wynajem basenu na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów. (517,20KB)
 

Wrocław, 21 maja 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie pn.:

Wynajem basenu na zajęcia wychowania fizycznego  dla studentów

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

 

 1. Zamawiający:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

NIP 897-15-46-349, REGON 000275748

tel.  71 310 05 14

e-mail : agnieszka.jakubiak@amuz.wroc.pl

 1. Nazwa zamówienia:

  Wynajem  basenu dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Wynajem basenu o długości 50 m dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w terminach:

 • poniedziałek: 19.00 do 19.45 - 2 tory - 45 min.
 • poniedziałek: 19.45 do 20.30 - 1 tor   - 45 min.
 • poniedziałek: 20.30 do 21.15 - 1 tor  - 45 min.
 • poniedziałek: 21.15 do 22.00 - 1 tor  - 45 min.

   

  Razem: 5 torów.

   

  Wynajem w okresie od dnia 1.10.2019 r. do dnia 01.06.2020 r. w określonych powyżej dniach z wyłączeniem świąt, dni planowo wolnych od nauki, a także tzw. „dni rektorskie” – razem 28 dni w okresie wynajmu.

 

Dni wolne od zajęć w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

 • 23.12.2019r. – 02.01.2020 r. – przerwa zimowa
 • 07.02.2020 r. – 18.02.2020 r. – zimowa sesja egzaminacyjna
 • 19.02.2020r. – 23.02.2020 r. – przerwa międzysemestralna
 • 09.04.2020 r. 14.04.2020 r. – przerwa wiosenna

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

  Od 1 października 2019 r. do 01.06.2020 r.

 2. Zawartość oferty.

Wykonawca w ofercie przedstawi cenę brutto za cały zakres zamówienia ze wskazaniem podziału kosztów na okresy miesięczne.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Cena: 100 %

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 1. Sposób złożenia oferty:

  1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pok. 006 Bud. A lub drogą elektroniczną na adres email: agnieszka.jakubiak@amuz.wroc.pl w terminie do dnia 07.06.2019 r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

  2) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  3) Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Agnieszka Jakubiak –
  tel. 713100514, email: agnieszka.jakubiak@amuz.wroc.pl

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).