Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2018 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2018 r.  
     
Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto (zł) Wartość netto (zł)
     
I. Wartości niematerialne i prawne 803 739,86 78 436,38
w tym:    
inne wartości niematerialne i prawne 803 739,86 78 436,38
     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 86 248 783,67 66 577 712,13
     
1. środki trwałe 85 836 704,47 66 165 632,93
w tym:    
a) grunty 7 031 919,78 7 031 919,78
b) budynki oraz budowle 66 092 912,47 54 978 560,83
c) urządzenia techniczne 5 691 214,89 561 525,30
d) środki transportu 103 090,00  
e) inne środki trwałe  6 917 567,33 3 593 627,02
     
     
2. środki trwałe w budowie 412 079,20 412 079,20
     
Razem 87 052 523,53 66 656 148,51