Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 22/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała nr 22/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (225,37KB)
 

Uchwała nr 22/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 4 ust. 7 Uchwały nr 9/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w kadencji trwającej do 31 grudnia 2020 r. wybrano Bogdana Zdrojewskiego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 29 maja 2019 r.