Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 23/2019 z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała nr 23/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (249,56KB)
 

Uchwała nr 23/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  

Na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668) oraz § 25 ust. 2 pkt 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669, ze zm.), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668) ustala się na kwotę:
1) 1000 zł miesięcznie dla członków spoza wspólnoty Akademii,
2) 1 złoty miesięcznie dla członków ze wspólnoty Akademii.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 29 maja 2019 r.