Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 25/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw ...

PDFUchwała nr 25/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020 (290,98KB)
 

Uchwała nr 25/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020

Działając na podstawie art.  310 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) oraz § 55 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669, ze zm.), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 35/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020, w ten sposób, iż:

w

1) w §1 pkt.5 otrzymuje następujące brzmienie: Anna Gąciarz
2) w §1 pkt.6 otrzymuje następujące brzmienie: Mateusz Kazimierski
3) w §1 pkt.7 otrzymuje następujące brzmienie: Berenika Wojnar

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, 29 maja 2019 r.