Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 26/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (223,44KB)
PDFZałącznik do Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (4,08MB)
 

Uchwała nr 26/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.), w związku z art. 228 ust. 1 oraz art. 291 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie § 25 ust. 2 pkt 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej in. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 29 maja 2019 r.