Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 28/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego ...

PDFUchwała nr 28/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (601,97KB)
 

Uchwała nr 28/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 11/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 13 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 11/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w ten sposób, że w Załączniku nr 2 do „Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, po Tabeli nr 7. Kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, dodaje się Tabelę nr 8 Kierunek: Muzyka kościelna w poniższym brzmieniu:

„Tabela nr 8. Kierunek: Muzyka kościelna

 

Kierunek/

zakres

Zakres egzaminów

Punktacja
Tabela punktacyjna

Liczba punktów

Muzyka kościelna

 

Studia I stopnia

stacjonarne

  1. Egzamin z organów lub fortepianu, dyspozycji głosowych i wiedzy dotyczącej kierunku studiów

(1-25 pkt.) x 3

Załącznik nr 1

RAZEM:

  • maksymalna liczba punktów: 150
  • minimalna liczba punktów: 108
  1. Kształcenia słuchu – egzamin ustny

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

  1. Harmonia – egzamin pisemny

(1-25 pkt.)x2

Załącznik nr 1

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał co najmniej 108 punktów.

Muzyka kościelna

 

Studia II stopnia

 

stacjonarne

  1. Egzamin z organów i akompaniamentu liturgicznego

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

RAZEM:

  • maksymalna liczba punktów: 75
  • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): 54
  1. Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał przynajmniej 54 punkty.”

 

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 29 maja 2019 r.