Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki

PDFZarządzenie Nr 17/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020. (883,90KB)
 

Zarządzenie Nr 17/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), § 12 ust 2 Załącznika do Uchwały nr 11/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2019 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, w związku z Uchwałą nr 2/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych oraz terminach składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące terminy egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020:

 

Kierunek studiów

Studia I stopnia (3-letnie)

Studia II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

English Division

stacjonarne

stacjonarne

English Division

stacjonarne

Kompozycja i Teoria Muzyki

18-19.06.2019 r.

-------

19.06.2019 r.

-------

Dyrygentura

Instrumentalistyka

09-10.09.2019 r.

17.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

Jazz i Muzyka Estradowa

Wokalistyka

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

24.06.2019 r.

-------

25.06.2019 r.

-------

 

 

§ 2

Ustala się następujące terminy egzaminów wstępnych na studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020:

Studia podyplomowe

Termin egzaminu

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

29.06.2019 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

09.09.2019 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

§ 3

  1. Ustala się następujące terminy składania wymaganych dokumentów:

Poziom i forma kształcenia

Terminy

Studia I i II stopnia

(wszystkie kierunki)

od 01.04.2019 r.

do 24.05.2019 r.

English Division I i II stopnia

(Instrumentalistyka, Jazz i Muzyka Estradowa, Wokalistyka)

od 01.04.2019 r.

do 14.08.2019 r.

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

od 01.04.2019 r.

do 14.06.2019 r.

Studia podyplomowe (oprócz Muzykoterapii)

od 01.04.2019 r.

do 14.08.2019 r.

Studium Pedagogiczne

od 01.04.2019 r

 do 27.09.2019 r.

 
  1. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia, będący tegorocznymi maturzystami, którzy złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania, mogą składać świadectwa dojrzałości do dnia 17 września 2019 r.
  2. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim „English Division”, będący tegorocznymi maturzystami, którzy złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania, mogą składać świadectwa dojrzałości do dnia 17 września 2019 r

§ 6

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 7

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania