Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

PDFZarządzenie Nr 21/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. (586,52KB)
 

Zarządzenie Nr 21/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia  12 czerwca 2019 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

 

                 Działając na podstawie art. 23 ust. 2 i 5 oraz art. 136 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063 z późn. zm.), w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), ustalam co następuje:

§ 1

Stawka wynagrodzenia za 1 godzinę ponadwymiarową, odpowiadającą 45 minutom, wynosi:

 1. profesor zwyczajny

116 zł

 1. profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki,

profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki,

116 zł

 1. profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki,

 profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki,

96 zł

 1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki

96 zł

 1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

85 zł

 1. asystent posiadający stopnień naukowy doktora albo stopnień doktora sztuki

71 zł

 1. asystent nieposiadający stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki

58 zł

 1. starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo stopień doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

85 zł

 1. starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

85 zł

 1. wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

63 zł

 1. wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki, instruktor, lektor

58 zł

 

§ 2

 1. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem za rok akademicki 2018/2019 dokonywane jest raz w roku, w terminie do 3 lipca 2019 r.
 2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznawane jest po dokonaniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 i wypłacane w terminie do 16 lipca 2019 r.

§ 3

          Z dniem wejścia niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 33/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

 

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i dotyczy godzin ponadwymiarowych przepracowanych w roku akademickim 2018/2019.