Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

PDFZarządzenie Nr 26/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2019 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”. (323,79KB)
 

 

 

Zarządzenie Nr 26/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ten sposób, że w załączniku do Zarządzenia  § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek pracownika złożony przed rozpoczęciem podróży służbowej, pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. W tym przypadku należy podać markę pojemność silnika oraz numer rejestracyjny samochodu, którym zostanie odbyta podróż.  W przypadku, gdy pracodawca wyraził zgodę na przejazd samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę:

  1. pojemności skokowej silnika do 900 cm- 0,27 zł,
  2. pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,42 zł.”

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 24 czerwca 2019 r.