Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej ...

PDFZarządzenie Nr 22/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,03MB)
 

Zarządzenie Nr 22/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące maksymalne limity przyjęć na poszczególne poziomy i zakresy studiów na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020:

 

  1. na kierunkach studiów Kompozycja i Teoria Muzyki, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Kompozycja i Teoria Muzyki, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów:

Kompozycja i Teoria Muzyki

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: Kompozycja

6

3

zakres: Teoria Muzyki

6

5

zakres: Muzykoterapia

8

6

Razem:

20

14

 

Razem na studiach I i II stopnia: 34 miejsca.

  1. na kierunkach studiów Dyrygentura studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Dyrygentura, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Dyrygentura

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

brak zakresów

5

3

 

Razem na studiach I i II stopnia: 8 miejsc.

  1. na kierunkach studiów Instrumentalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Instrumentalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Instrumentalistyka

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: fortepian

10

7

zakres: klawesyn

2

0

zakres: organy

1

1

zakres: skrzypce barokowe

0

1

zakres: altówka barokowa

0

0

zakres: wiolonczela barokowa

0

0

zakres: viola da gamba

1

0

zakres: flet podłużny

1

0

zakres: flauto traverso

0

0

zakres: obój barokowy

0

0

zakres: lutnia

1

1

zakres: skrzypce

10

7

zakres: altówka

2

1

zakres: wiolonczela

6

5

zakres: kontrabas

4

2

zakres: gitara

3

3

zakres: harfa

1

1

zakres: flet

3

2

zakres: obój

2

0

zakres: klarnet

2

2

zakres: fagot

1

0

zakres: saksofon

1

1

zakres: trąbka

2

2

zakres: róg

2

2

zakres: puzon

1

2

zakres: tuba

1

1

zakres: instrumenty perkusyjne

2

2

zakres: akordeon

2

0

Razem:

61

43

 

Razem na studiach I i II stopnia: 104 miejsca.

  1. na kierunkach studiów Jazz i Muzyka Estradowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Jazz i Muzyka Estradowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Jazz i Muzyka Estradowa

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: fortepian

1

2

zakres: saksofon

2

2

zakres: klarnet

0

0

zakres: trąbka

0

0

zakres: puzon

0

1

zakres: gitara

2

2

zakres: kontrabas

2

0

zakres: gitara basowa

1

1

zakres: perkusja

3

2

Razem:

11

10

 

Razem na studiach I i II stopnia: 21 miejsc.

 

 

  1. na kierunkach studiów Wokalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Wokalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Wokalistyka

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

brak zakresów

13

nie dotyczy

zakres: wokalno-aktorski

nie dotyczy

11

zakres: pieśniarsko-oratoryjny

nie dotyczy

2

zakres: śpiew historyczny

nie dotyczy

8

Razem:

13

21

 

Razem na studiach I i II stopnia: 34 miejsca.

 

  1. na kierunkach studiów Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów:

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: edukacja muzyczna

17

10

zakres: prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

zakres: muzyka kościelna

zakresy łączone

 

Razem na studiach I i II stopnia: 27 miejsc.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 12 czerwca 2018 r.