Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PDFZarządzenie Nr 25/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (388,64KB)
 

 

Zarządzenie Nr 25/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

w sprawie ustalenia  wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  20018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn zm.) oraz § 12 ust. 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa wysokość dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

§ 2

Wysokość dofinansowania, o którym mowa w §1,  uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego przychodu, o którym mowa w § 10 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r., i z zastrzeżeniem § 3 wynosi:

 

 1. wypoczynek organizowany we własnym zakresie:

 

 •  

Kwota dofinansowania

 1. do 3000,00 zł miesięcznie

-  800 zł,

 1. od 3000,01 zł do 5000,00 zł miesięcznie

-  500 zł,

 1. od 5000,01 zł miesięcznie

-  300 zł;

 

 1.  wypoczynek zorganizowany dziecka:

 

 •  

Kwota dofinansowania

 1. do 2000,00 zł miesięcznie

- 80 % dofinansowania, nie więcej niż 960 zł,

 1. od 2000,01 zł do 2500,00 zł miesięcznie

- 70 % dofinansowania, nie więcej niż 840 zł,

 1. od 2500,01 zł do 3000,00 zł miesięcznie

- 50 % dofinansowania, nie więcej niż 600 zł,

 1. od 3000,01 zł miesięcznie

- 30 % dofinansowania, nie więcej niż 360 zł.

 

 

§ 3

Osoby, które nie przedłożą  zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodów, zeznań rocznych  PIT lub innych  dokumentów potwierdzających okoliczności mające znaczenie dla określenia wysokości dofinansowania wypoczynku, otrzymają świadczenie w najniższej wysokości.

§ 4

Wypłaty dofinansowań wypoczynku przyznanych emerytom, rencistom Akademii oraz uprawnionych do świadczeń członków ich rodzin, współmałżonkom zmarłych pracowników oraz dzieciom zmarłych pracowników dokonywane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu, poczynając od lipca 2019 r.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.