Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników...

PDFZarządzenie Nr 3/2019 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (298,44KB)
 

Zarządzenie Nr 3/2019

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie §35 i §36 ust.1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz §10 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zmienia się §1 ust.2 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

"§1

  1. Komisja opiniująca przydatność sprzętu IT w składzie:
  1. mgr Jerzy Gałek,
  2. mgr inż. Jacek Gregorkiewicz,
  3. inż. Łukasz Lenarczyk,
  4. Kamil Kras,
  5. dr inż. Ryszard Tomczyk,
  6. lic. Piotr Kojro.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.