Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 31/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o „Planie rzeczowo-finansowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”.

PDFUchwała nr 31/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o „Planie rzeczowo-finansowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”. (219,88KB)

PDFZałącznik do Uchwały nr 31/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o „Planie rzeczowo-finansowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”. (2,14MB)
 

Uchwała nr 31/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o „Planie rzeczowo-finansowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię o „Planie rzeczowo-finansowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wrocław, 26 czerwca 2019 r.