Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola ...

PDFZarządzenie Nr 28/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (468,38KB)
 

 

Zarządzenie Nr 28/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 15 /2019 z dnia 24 maja 2019 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż otrzymuje ono następujące brzmienie:

㤠1

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią”, tworzy Szkołę Doktorską Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, zwaną dalej „Szkołą Doktorską”.

§ 2

  1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia w zakresie sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.
  2. Organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwalany przez Senat Akademii.

§ 3

W celu zapewnienia organizacji Szkoły Doktorskiej oraz przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, Rektor powoła pełnomocnika ds. utworzenia szkoły doktorskiej, który pełnił będzie obowiązki Dyrektora Szkoły Doktorskiej do czasu powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej na podstawie Statutu Akademii oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii, uchwalonych przez Senat Akademii na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 4

Kształcenie w Szkole Doktorskiej rozpoczyna się z dniem 1 października 2019 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.