Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”.

PDFZarządzenie Nr 30/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”. (197,66KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 30/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”. (2,11MB)
 

 

Zarządzenie Nr 30/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”.

 

            Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się „Plan rzeczowo-finansowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 27 czerwca 2019 r.