Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach ...

PDFZarządzenie Nr 31/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,31MB)
 

Zarządzenie Nr 31/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 9 lipca 2019 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z niewykorzystaniem:

 1. 6 miejsc na kierunku studiów I stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia tych miejsc w następujący sposób:
 1. 1 miejsce przesuwa się na kierunek studiów II stopnia Kompozycja i teoria muzyki, profil ogólnoakademicki,
 2. 3 miejsca przesuwa się na kierunek studiów I stopnia Muzyka kościelna, profil ogólnoakademicki,
 3. 2 miejsca przesuwa się na kierunek studiów II stopnia Muzyka kościelna, profil ogólnoakademicki,
 1. 2 miejsc na kierunku studiów I stopnia Dyrygentura, profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia tych miejsc na studia II stopnia Dyrygentura, profil ogólnoakademicki,
 2. 4 miejsc na kierunku studiów I stopnia Instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia:
 1. 3 miejsc na kierunek studiów II stopnia Instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki,
 2. 1 miejsca na kierunek studiów I stopnia Jazz i muzyka estradowa profil ogólnoakademicki.

 

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 zmienia się Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w ten sposób, iż § 1 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

㤠1

Ustala się następujące maksymalne limity przyjęć na poszczególne poziomy i zakresy studiów na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020:

 1. na kierunkach studiów: Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów:

Kompozycja i teoria muzyki

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: kompozycja

6

3

zakres: teoria muzyki

6

6

zakres: muzykoterapia

8

6

Razem:

20

15

 

Razem na studiach I i II stopnia: 35 miejsca.

 

 

 1. na kierunkach studiów: Dyrygentura studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Dyrygentura, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Dyrygentura

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

brak zakresów

3

5

 

Razem na studiach I i II stopnia: 8 miejsc.

 

 1. na kierunkach studiów: Instrumentalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Instrumentalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Instrumentalistyka

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: fortepian

9

7

zakres: klawesyn

1

0

zakres: organy

0

1

zakres: skrzypce barokowe

0

1

zakres: altówka barokowa

0

0

zakres: wiolonczela barokowa

0

0

zakres: viola da gamba

0

0

zakres: flet podłużny

0

0

zakres: flauto traverso

0

0

zakres: obój barokowy

0

0

zakres: lutnia

1

0

zakres: skrzypce

8

10

zakres: altówka

3

1

zakres: wiolonczela

5

5

zakres: kontrabas

3

2

zakres: gitara

4

3

zakres: harfa

0

2

zakres: flet

4

2

zakres: obój

2

0

zakres: klarnet

2

2

zakres: fagot

1

0

zakres: saksofon

2

1

zakres: trąbka

4

2

zakres: róg

2

2

zakres: puzon

1

2

zakres: tuba

1

1

zakres: instrumenty perkusyjne

2

2

zakres: akordeon

2

0

Razem:

57

46

 

Razem na studiach I i II stopnia: 103 miejsca.

 

 1. na kierunkach studiów: Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Jazz i muzyka estradowa

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: fortepian

1

1

zakres: saksofon

3

3

zakres: klarnet

0

0

zakres: trąbka

1

0

zakres: puzon

0

1

zakres: gitara

1

3

zakres: kontrabas

2

0

zakres: gitara basowa

1

1

zakres: perkusja

3

1

Razem:

12

10

 

Razem na studiach I i II stopnia: 22 miejsca.

 1. na kierunkach studiów: Wokalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Wokalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Wokalistyka

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

brak zakresów

13

nie dotyczy

zakres: wokalno-aktorski

nie dotyczy

11

zakres: pieśniarsko-oratoryjny

nie dotyczy

2

zakres: śpiew historyczny

nie dotyczy

8

Razem:

13

21

 

Razem na studiach I i II stopnia: 34 miejsca.

 1. na kierunkach studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

zakres: edukacja muzyczna

11

10

zakres: prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

zakres: muzyka kościelna

zakresy łączone

 

Razem na studiach I i II stopnia: 21 miejsc.

 1. na kierunkach studiów: Muzyka kościelna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz Muzyka kościelna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

Limit przyjęć

Kierunek studiów: Muzyka kościelna

profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia

Studia II stopnia

brak zakresów

3

2

 

Razem na studiach I i II stopnia: 5 miejsc.”

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 9 lipca 2019 r.