Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

PDFZarządzenie Nr 33/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 (242,58KB)
 

Zarządzenie Nr 33/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Uchwały nr 27/2019 z dnia 29 maja 2019 r. Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 w liczbie dwóch miejsc.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 19 lipca 2019 r.