Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki ...

PDFZarządzenie Nr 34/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 (370,21KB)
 

Zarządzenie Nr 34/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały nr 27/2019 z dnia 29 maja 2019 r. Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020, zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną Szkoły Doktorskiej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwana dalej „KRSD”, na rok akademicki 2019/2020, w następującym składzie:

 

Lp.

Imię i nazwisko

tytuł/ stopnień naukowy

Funkcja w KRSD

Reprezentowany kierunek studiów II stopnia

1

prof. dr hab.

Marta Kierska-Witczak

Przewodnicząca – Pełnomocnik ds. utworzenia szkoły doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Muzyka kościelna

2

prof. dr hab.

Anna Granat-Janki

Członek

Kompozycja i teoria muzyki

3

prof. dr hab.

Alan Urbanek

Członek

Dyrygentura

4

prof. Grzegorz Kurzyński

Członek

Instrumentalistyka

5

dr hab.

Ryszard Żołędziewski

Członek

Instrumentalistyka

6

dr hab.

Jakub Stankiewicz

Członek

Jazz i muzyka estradowa

7

prof. dr hab.

Piotr Łykowski

Członek

Wokalistyka

8

prof. dr hab.

Helena Tomaszek-Plewa

Członek

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 19 lipca 2019 r.