Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we ...

PDFZarządzenie Nr 36/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu. (233,02KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 36/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu. (1,67MB)
 

 

Zarządzenie Nr 36/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 lipca 2019 r.

 

w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy  o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu.

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Skład zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pn.”Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” nr POWER.03.05.00-00-Z087/18-00 oraz zadania osób wchodzących w skład tego zespołu określa Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.