Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające załącznik do Zarządzenia nr 36/2019 w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju

PDFZarządzenie Nr 38/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające załącznik do Zarządzenia nr 36/2019 w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu. (263,88KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 38/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające załącznik do Zarządzenia nr 36/2019 w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu. (1,69MB)
 

Zarządzenie Nr 38/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

 

zmieniające załącznik do Zarządzenia nr 36/2019 w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy  o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr  36/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy  o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.