Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2016 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2016 r.  
     
Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto Wartość netto
     
I. Wartości niematerialne i prawne 726 024,39 4 748,54
w tym:    
inne wartości niematerialne i prawne 726 024,39 4 748,54
     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 83 279 954,38 68 500 993,83
     
1. środki trwałe 82 949 945,21 68 170 984,66
w tym:    
a) grunty 7 031 919,78 7 031 919,78
b) budynki oraz budowle 63 947 666,05 56 076 907,44
c) urządzenia techniczne 5 461 998,58 659 824,29
d) środki transportu 103 090,00 0,00
e) inne środki trwałe  6 405 270,80 4 402 333,15
     
2. środki trwałe w budowie 330 009,17 330 009,17
     
Razem 84 005 978,77 68 505 742,37