Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowego terminu egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

PDFZarządzenie Nr 39/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowego terminu egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 (341,21KB)
 

Zarządzenie Nr 39 /2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego terminu egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), § 12 ust 2 Załącznika do Uchwały nr 11/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2019 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące, dodatkowe, terminy egzaminów wstępnych na studia stacjonarne drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 oraz terminy składania dokumentów rekrutacyjnych:

 

Kierunek studiów

Studia I stopnia (3-letnie)

stacjonarne

Studia II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych

Wokalistyka – zakres:

śpiew historyczny

-----------

17.09.2019 r.

16.09.2019

 

§ 2

Ustala się termin otwarcia Internetowej Rejestracji Kandydatów („IRK”) na dzień 5 września  2019 r., godz. 9.00 i zamknięcia sytemu IRK o godz. 15.00 w ostatnim dniu składania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z tabelą w § 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 04 września 2019 r.