Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy

RADA UCZELNI 

dr h.c. Bogdan Zdrojewski - Przewodniczący

dr hab. Jacek Rogala

dr Edward Wąsiewicz

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

prof. dr hab. Jakub Stankiewicz

dr hab. Zbigniew Łuc

Aleksandra Głuch - przewodnicząca samorządu studentów

 

JM REKTOR

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

 

SENAT

JM Rektor - Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru:

I. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Magdalena Blum - Prorektor ds. artystycznych i naukowych

dr Aleksandra Pijarowska - Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

prof. dr hab. Alan Urbanek - Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL - Dziekan Wydziału Instrumentalnego

mgr Irena Wolniewska - Dziekan Wydziału Wokalnego

dr hab. Artur Wróbel - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

dr Adam Porębski - Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

dr Maurycy Wójciński - Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

prof. dr hab. Anna Granat-Janki

prof. dr hab. Agata Zubel-Moc

Wydział Instrumentalny

prof. dr hab. Igor Cecocho

prof. dr hab. Zbigniew Czarnota

prof. dr hab. Jacek Meira

prof. dr hab. Jakub Stankiewicz

prof. dr hab. Paweł Zawadzki

dr hab. Michał Micker, prof. AMKL

dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. AMKL

dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL

dr hab. Zbigniew Łuc

dr hab. Aleksandra Rupocińska

dr Bartosz Pernal

Wydział Wokalny

prof. dr hab. Piotr Łykowski

dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. AMKL

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne

II. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek

mgr Magdalena Wiącek

III. Przedstawiciele doktorantów i studentów

mgr Agata Chodorek

Zuzanna Klepacka (W I)

Michał Skowronek (W II)

Jan Surma (W II)

Jan Turkiewicz (W II)

Ewelina Szczęsna (W III)

Maria Kołacz (W IV)

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Kanclerz

mgr Barbara Dobrzeniecka – Kwestor

po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Akademii

 

RADA DYSCYPLINY SZTUKI MUZYCZNE 

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca

prof. dr hab. Magdalena Blum   

prof. dr hab. Igor Cecocho                        

prof. dr hab. Anna Granat-Janki                                      

prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak         

prof. dr hab. Piotr Łykowski                     

prof. dr hab. Bogdan Makal                       

prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur   

prof. dr hab. Jakub Stankiewicz  

prof. dr hab. Jan Tatarczyk

prof. dr hab. Alan Urbanek 

prof. dr hab. Paweł Zawadzki     

dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL                                                

dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL                                 

dr hab. Paweł Cylulko       

dr hab. Paweł Hendrich                                                                 

dr hab. Tomasz Kienik                                

dr hab. Olga Ksenicz 

dr hab. Paweł Jabłczyński                                

dr hab. Michał Moc                                     

dr hab. Irena Olkiewicz    

dr hab. Małgorzata Podzielny                                                                                                          

dr hab. Artur Wróbel

dr Małgorzata Szymańska