Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy

RADA UCZELNI 

dr h.c. Bogdan Zdrojewski - Przewodniczący

dr hab. Jacek Rogala

dr Edward Wąsiewicz

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

prof. dr hab. Jakub Stankiewicz

dr hab. Zbigniew Łuc

Aleksandra Głuch - przewodnicząca samorządu studentów

 

JM REKTOR

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

 

SENAT

JM Rektor - Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru:

I. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Magdalena Blum - Prorektor ds. artystycznych i naukowych

prof. dr hab. Alan Urbanek - Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

mgr Irena Wolniewska - Dziekan Wydziału Wokalnego

dr hab. Adam Porębski - Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

dr Bartosz Pernal - Prodziekan Wydziału Instrumentalnego,

dr Agnieszka Zwierzycka - Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

dr hab. Paweł Cylulko - pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

prof. dr hab. Anna Granat-Janki

prof. dr hab. Agata Zubel-Moc

Wydział Instrumentalny

prof. dr hab. Igor Cecocho

prof. dr hab. Jacek Meira

prof. dr hab. Jakub Stankiewicz

prof. dr hab. Paweł Zawadzki

prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski

prof dr hab. Michał Micker

dr hab. Mirosław Gąsieniec, prof AMKL

dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. AMKL

dr hab. Zbigniew Łuc

dr hab. Aleksandra Rupocińska

dr Maurycy Wójciński

Wydział Wokalny

prof. dr hab. Piotr Łykowski

dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. AMKL

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne

II. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek

mgr Magdalena Wiącek

III. Przedstawiciele doktorantów i studentów

  1. mgr Michał Bień (doktorant)
  2. Piotr Bywalec (WI)
  3. Emilia Francuziak (WII)
  4. Karol Kos (WII)
  5. Krzysztof Kwiatkowski (WII)
  6. Tomasz Śledziona (WIII)
  7. Maria Kołacz (WIV)

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

         prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

dr Aleksandra Pijarowska,prof. AMKL - Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

dr hab. Artur Wróbel, prof. AMKL - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

mgr Adam Walkiewicz – Kanclerz

mgr Karolina Mrozińska – Kwestor

po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Akademii

 

RADA DYSCYPLINY SZTUKI MUZYCZNE 

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca

prof. dr hab. Magdalena Blum   

prof. dr hab. Igor Cecocho                        

prof. dr hab. Anna Granat-Janki                                      

prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak         

prof. dr hab. Piotr Łykowski                     

prof. dr hab. Bogdan Makal                       

prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur   

prof. dr hab. Jakub Stankiewicz  

prof. dr hab. Jan Tatarczyk

prof. dr hab. Alan Urbanek 

prof. dr hab. Paweł Zawadzki 

prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski   

dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL                                                                              

dr hab. Paweł Cylulko       

dr hab. Paweł Hendrich                                                                 

dr hab. Tomasz Kienik                                

dr hab. Olga Ksenicz 

dr hab. Paweł Jabłczyński                                

dr hab. Michał Moc                                     

dr hab. Irena Olkiewicz    

dr hab. Małgorzata Podzielny                                                                                                          

dr hab. Artur Wróbel, prof. AMKL

dr Maria Zawartko.