Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

13.09.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi transportowej na przewóz orkiestry oraz instrumentów i akcesoriów muzycznych w dniach 8 października 2019 r. na trasie Wrocław – Wiedeń – Wrocław oraz 14 października 2019 r. na trasie Wrocław ...

JPEG13.09.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi transportowej na przewóz orkiestry oraz instrumentów i akcesoriów muzycznych w dniach 8 października 2019 r. na trasie Wrocław – Wiedeń – Wrocław oraz 14 października 2019 r. na trasie Wrocław – Drezno – Wrocław. (85,95KB)
 

Wrocław, 12 września 2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi transportowej na przewóz orkiestry oraz instrumentów i akcesoriów muzycznych w dniach 8 października 2019 r. na trasie Wrocław – Wiedeń – Wrocław oraz  14 października 2019 r. na trasie Wrocław – Drezno – Wrocław.

Szczegóły  dotyczące usługi:

1. Wykonawca usługi zapewni transport autokarem posiadającym miejsca minimum dla 30 osób.

2. Planowany program wyjazdów:

  • - Wrocław – Wiedeń – Wrocław w dniu 8.10.2019 r. (wyjazd z Wrocławia – 8.10.2019 r., godz. 8:00; wyjazd z Wiednia – 8.10.2019 r., ok. godz. 21:00),
  • - Wrocław – Drezno – Wrocław w dniu 14.10.2010 r. (wyjazd z Wrocławia – 14.10.2019 r., godz. 9:00, wyjazd z Drezna – 14.10.2019 r., ok. godz. 23:00)

 

3. Wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto za 1 km oraz kwotę brutto za cały przedmiot zamówienia. W przypadku zwiększenia zakresu zamówienia obowiązywać będzie stawka za 1 km podana w ofercie.

4. W przedstawionej ofercie należy podać markę autokaru oraz jego wyposażenie, a także wskazać jakie doświadczenie ma oferent w realizacji podobnych zleceń.

5. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najkorzystniejszy bilans ceny, proponowanego autokaru i wyposażenia oraz doświadczenie w realizacji podobnych zleceń.

6. Wszelkie opłaty związane z wjazdem oraz parkowaniem w w/w miastach stoją po stronie Wykonawcy.                                                       

7. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: jolanta.zukiewicz@amuz.wroc.pl do dnia 23.09.2019 r. do godz. 15.00.

8. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie.

9. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej po realizacji zlecenia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.