Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 35/2019 z dnia 11 września 2019 r.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zakładu Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej.

PDFUchwała nr 35/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zakładu Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej. (265,62KB)
 

Uchwała nr 35/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zakładu Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej.

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie przekształcenia Zakładu Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wrocław, 11 września 2019 r.