Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 41/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ..

PDFUchwała nr 41/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (365,73KB)

PDFZałącznik do Uchwały nr 41/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (49,01MB)
 

Uchwała nr 41/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Program studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, po dostosowaniu do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały obejmującym:

1) Informacje ogólne o kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, w tym efekty uczenia się, opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się oraz liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć,

2) Plan studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia II stopnia, w zakresie: edukacja muzyczna wraz z sylabusami,

3) Plan studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia II stopnia, w zakresie: prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych wraz z sylabusami,

4) Plan studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia II stopnia, w zakresie: muzyka kościelna wraz z sylabusami,

5) Matrycę efektów uczenia się.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 11 września 2019 r.