Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Dane teleadresowe, informacje ogólne

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

50-043 Wrocław

pl. Jana Pawła II nr 2

NIP 897 15 46 349

REGON 000275748

Numer Konta Bankowego

Santander Bank Polska S.A.

40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Telefony, faxy, e-mail:

Centrala

tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43

Kancelaria Rektora

tel. 71 310 05 01

fax: 71 355 91 05

Kancelaria Ogólna - Sekretariat Kanclerza

tel. 71 310 05 05

fax: 71 355 28 49

 

JM Rektor
prof. dr hab. Krystian Kiełb

tel.  71 310 05 01

fax: 71 355 91 05

e-mail: rektor@amkl.edu.pl

 

Kancelaria Rektora
mgr Marta Dobrikow - kierownik

tel.  71 310 05 01

fax: 71 355 91 05

e-mail: marta.dobrikow@amkl.edu.pl

             kancelaria.rektora@amkl.edu.pl

 

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa

tel.  71 310 05 78

fax: 71 355 91 05

e-mail: helena.tomaszek-plewa@amkl.edu.pl

 

Prorektor ds. artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Magdalena Blum

tel.  71 310 05 02

fax: 71 355 91 05

e-mail: magdalena.blum@amkl.edu.pl

 

Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju
dr Aleksandra Pijarowska

tel.  71 310 05 09

fax: 71 355 91 05

e-mail: aleksandra.pijarowska@amkl.edu.pl


Kancelaria Rektora
Sekretariat Prorektorów
mgr Olga Dereń-Stefaniuk

tel.  71 310 05 75

fax: 71 355 91 05

e-mail: olga.deren-stefaniuk@amkl.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr hab. Paweł Cylulko

tel.  71 310 05 59

e-mail: pawel.cylulko@amkl.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
inż. Jan Deja

tel. 71 310 05 57

e-mail: jan.deja@amkl.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. informatyzacji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
mgr Piotr Sawicki

e-mail: piotr.sawicki@amkl.edu.pl

 

Kanclerz
mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka

tel.  71 310 05 05

fax: 71 355 28 49

e-mail: danuta.koprowska-pasieka@amkl.edu.pl

 

Kancelaria Ogólna - Sekretariat Kanclerza

tel.  71 310 05 05

fax: 71 355 28 49

e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl


mgr Dagmara Szymczak

e-mail: dagmara.szymczak@amkl.edu.pl

mgr Eliza Domiczek

e-mail: eliza.domiczek@amkl.edu.pl

 

 

Kwestor
mgr Barbara Dobrzeniecka

tel.  71 310 05 31

fax: 71 355 28 49

e-mail: barbara.dobrzeniecka@amkl.edu.pl

 

Biuro Promocji i Organizacji Imprez

tel. 71 310 05 64
mgr Justyna Miłosz - Konopacka - kierownik

mgr Joanna Polak – zastępca kierownika

tel. 71 310 05 72

e-mail: joanna.polak@amkl.edu.pl

mgr Karolina Mazurkiewicz - promocja

tel. 71 310 05 67

e-mail: karolina.mazurkiewicz@amkl.edu.pl

mgr Jolanta Żukiewicz - organizacja imprez

tel. 71 310 05 46

e-mail: jolanta.zukiewicz@amkl.edu.pl

mgr Alicja Skiba- organizacja imprez

tel. 71 310 05 74

e-mail: alicja.skiba@amkl.edu.pl

mgr Natalia Starostka - organizacja imprez

tel. 71 310 05 73

e-mail: natalia.starostka@amkl.edu.pl

mgr Tomasz Jakub Sysło - Public relations i promocja

tel. 501 890 911

e-mail: tomasz.jakub.syslo@amkl.edu.pl

Zgłoszenia dotyczące afiszy i programów:

e-mail: zgloszenia@amkl.edu.pl

 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne 
lic. Kamila Korkuś

tel. 71 310 05 76

e-mail: kamila.korkus@amkl.edu.pl

 

Wydawnictwo

fax: 71 355 91 05

e-mail: wydawnictwo@amkl.edu.pl

mgr Dorota Kanafa - kierownik

tel. 71 310 05 18

e-mail: dorota.kanafa@amkl.edu.pl

mgr Inez Kropidło

tel. 71 310 05 19

e-mail: inez.kropidlo@amkl.edu.pl

mgr Ewa Skotnicka

tel. 71 310 05 17

e-mail: ewa.skotnicka@amkl.edu.pl

 

Biblioteka

tel. 71 310 05 25

e-mail: biblioteka@amkl.edu.pl

mgr Magdalena Wiącek (kustosz) Dyrektor Biblioteki 

tel. 71 310 05 50

e-mail: magdalena.wiacek@amkl.edu.pl

Wypożyczalnia

mgr Małgorzata Strug

tel. 71 310 05 39

e-mail: malgorzata.strug@amkl.edu.pl

Paweł Hałkiewicz

tel. 71 310 05 38

e-mail: pawel.halkiewicz@amkl.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

mgr Magdalena Beniuk

tel. 71 310 05 27

e-mail: magdalena.beniuk@amkl.edu.pl

Czytelnia, Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów

Informacja Naukowa, Informacja Katalogowa

tel. 71 310 05 53

mgr Magdalena Beniuk

tel. 71 310 05 27

e-mail: magdalena.beniuk@amkl.edu.pl

mgr Anna Kołodziejczyk-Gola

tel. 71 310 05 29

e-mail: anna.kolodziejczyk-gola@amkl.edu.pl

mgr Anna Kata

tel. 71 310 05 26

e-mail: anna.kata@amkl.edu.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Dokumentów Życia Muzycznego

mgr Ewa Sochocka

tel. 71 310 05 28

e-mail: ewa.sochocka@amkl.edu.pl

 

Dział Informatyczny

tel. 71 310 05 40

e-mail: dzial.informatyczny@amkl.edu.pl

p.o. Kierownika
Adam Tomal

tel. 71 310 05 83

e-mail: adam.tomal@amkl.edu.pl

inż. Krzysztof Wiącek

tel. 71 310 05 43

e-mail: krzysztof.wiacek@amkl.edu.pl

Łukasz Pasternak

tel. 71 310 05 43

e-mail: lukasz.pasternak@amkl.edu.pl

Mikołaj Bartosik

tel. 71 310 05 43

e-mail: mikolaj.bartosik@amkl.edu.pl

 

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 71 310 05 10

mgr Marta Broughton - Kierownik

tel. 71 310 05 11

e-mail: marta.broughton@amkl.edu.pl

Sprawy studenckie

Mariola Kalinowska - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

tel. 71 310 06 70

e-mail: mariola.kalinowska@amkl.edu.pl

mgr Anna Stelmach - Wydział Instrumentalny

tel. 71 310 05 14

e-mail: anna.stelmach@amkl.edu.pl

mgr Anna Gonerska-Matuszewska - Wydział Instrumentalny

tel. 71 310 05 16

e-mail: anna.gonerska@amkl.edu.pl

Katarzyna Schmidt - Wydział Wokalny

tel. 71 310 05 15

e-mail: katarzyna.schmidt@amkl.edu.pl

mgr Agnieszka Jakubiak - Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

tel. 71 310 05 12

e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

Sekretariat Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii; Wydziału Instrumentalnego; Wydziału Wokalnego oraz Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
mgr Renata Mazur

tel.71 310 06 71

e-mail: renata.mazur@amkl.edu.pl

 

Szkoła Doktorska
prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak - Dyrektor Szkoły Doktorskiej

tel. 71 310 05 13

e-mail: szkola.doktorska@amkl.edu.pl 

Sprawy doktoranckie

Katarzyna Schmidt

tel. 71 310 05 15

e-mail: szkola.doktorska@amkl.edu.pl 

 

Dział Nauki

mgr Agnieszka Stobiecka-Prokop - Kierownik

tel. 71 310 05 47

e-mail: agnieszka.stobiecka-prokop@amkl.edu.pl

mgr Olga Hołownia

tel. 71 310 05 88

e-mail: olga.holownia@amkl.edu.pl

 

Dział Kadr
tel. 71 310 05 20

mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek - kierownik

tel. 71 310 05 21

e-mail: kadry@amkl.edu.pl

inż. Monika Barteczka

tel. 71 310 05 23

e-mail: monika.barteczka@amkl.edu.pl

mgr Anna Stróżka

tel. 71 310 05 22

e-mail: anna.strozka@amkl.edu.pl

mgr Anna Borecka

tel. 71 310 05 22

e-mail: anna.borecka@amkl.edu.pl

 

Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań

tel. 71 310 05 60

e-mail: studio@amkl.edu.pl

dr inż. Ryszard Tomczyk - kierownik

tel. 71 310 05 41

e-mail: ryszard.tomczyk@amkl.edu.pl

mgr Jerzy Gałek - reżyser dźwięku

tel. 71 310 05 62

e-mail: jerzy.galek@amkl.edu.pl

mgr inż. Jacek Gregorkiewicz

tel. 71 310 05 42

e-mail: jacek.gregorkiewicz@amkl.edu.pl


Specjalista ds. inwestycji i remontów
mgr inż. Magdalena Kowalczyk

tel. 71 310 05 51

e-mail: magdalena.kowalczyk@amkl.edu.pl

Specjalista ds. inwestycji i remontów
mgr inż. Zbigniew Wójcik

tel. 71 310 05 51

e-mail: zbigniew.wojcik@amkl.edu.pl


Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Ewa Świątek

tel. 71 310 05 55

e-mail: ewa.swiatek@amkl.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Elżbieta Hańczyc

tel. 71 310 05 55

e-mail: elzbieta.hanczyc@amkl.edu.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

tel. 71 310 05 70
lic. Marek Gumienny - kierownik

tel. 71 310 05 65

e-mail: marek.gumienny@amkl.edu.pl

mgr Robert Przytulski - zastępca kierownika

tel. 71 310 05 65

e-mail: robert.przytulski@amkl.edu.pl

mgr Krzysztof Głowacz

tel. 71 310 05 66

e-mail: krzysztof.glowacz@amkl.edu.pl

Alicja Pigas

tel. 71 310 05 69

e-mail: alicja.pigas@amkl.edu.pl

mgr Anna Smoleń

tel. 71 310 05 69

e-mail: anna.smolen@amkl.edu.pl

lic. Piotr Kojro

tel. 71 310 05 68

e-mail: piotr.kojro@amkl.edu.pl

 

Stroiciele
Dariusz Dymarski

Adam Grzeluszka

Adam Nowicki

 

Konserwatorzy

tel. 71 310 05 56

Wojciech Dolik

e-mail: wojciech.dolik@amkl.edu.pl

 

Radca Prawny
mgr Joanna Skura

tel. 71 310 05 06

e-mail: joanna.skura@amkl.edu.pl

 

Radca Prawny
mgr Adam Walkiewicz

tel. 71 310 05 44

e-mail: adam.walkiewicz@amkl.edu.pl


Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
mgr Ewa Iwańczyk-Jankowska

tel. 71 31 00 507

e-mail: ewa.iwanczyk@amkl.edu.pl

 

Inspektor ds. BHP
Ryszard Romanowicz

tel. 71 310 05 52

e-mail: ryszard.romanowicz@amkl.edu.pl


Specjalista ds. kontaktów zagranicznych
dr Maria Brzuchowska

tel.  71 310 05 08

fax: 71 355 91 05

e-mail: maria.brzuchowska@amkl.edu.pl

 

Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
inż. Jan Deja

tel. 71 310 05 57

e-mail: jan.deja@amkl.edu.pl


Inspektor Ochrony Danych
mgr Ewa Iwańczyk-Jankowska

e-mail: iod@amkl.edu.pl