Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Dane teleadresowe, informacje ogólne

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

50-043 Wrocław

pl. Jana Pawła II nr 2

NIP 897 15 46 349

REGON 000275748

Numer Konta Bankowego

Santander Bank Polska S.A.

40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Telefony, faxy, e-mail, adres do doręczeń elektronicznych:

Centrala

tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43

Kancelaria Rektora

tel. 71 310 05 01

fax: 71 355 91 05

Kancelaria Ogólna - Sekretariat Kanclerza

tel. 71 310 05 05

fax: 71 355 28 49

adres do doręczeń elektronicznych

AE:PL-95520-30453-DIAAG-18

 

JM Rektor
prof. dr hab. Krystian Kiełb

tel.  71 310 05 01

fax: 71 355 91 05

e-mail: rektor@amkl.edu.pl

 

Kancelaria Rektora

mgr Renata Mazur - kierownik

tel.  71 310 05 01

fax: 71 355 91 05

e-mail: renata.mazur@amkl.edu.pl

           kancelaria.rektora@amkl.edu.pl

 

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa

tel.  71 310 05 78

fax: 71 355 91 05

e-mail: helena.tomaszek-plewa@amkl.edu.pl

 

Prorektor ds. artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Magdalena Blum

tel.  71 310 05 02

fax: 71 355 91 05

e-mail: magdalena.blum@amkl.edu.pl

 

Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju
dr Aleksandra Pijarowska

tel.  71 310 05 09

fax: 71 355 91 05

e-mail: aleksandra.pijarowska@amkl.edu.pl


Kancelaria Rektora
Sekretariat Prorektorów

tel.  71 310 05 75

fax: 71 355 91 05

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr hab. Paweł Cylulko

tel.  71 310 05 59

e-mail: pawel.cylulko@amkl.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów zagranicznych

dr Katarzyna Bartos

email:

 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
inż. Jan Deja

tel. 71 310 05 57

e-mail: jan.deja@amkl.edu.pl

 

Kanclerz
mgr Adam Walkiewicz

tel.  71 310 05 05

fax: 71 355 28 49

e-mail: adam.walkiewicz@amkl.edu.pl

 

Kancelaria Ogólna - Sekretariat Kanclerza

tel.  71 310 05 05

fax: 71 355 28 49

e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

mgr Dagmara Szymczak

e-mail: dagmara.szymczak@amkl.edu.pl

 

Kwestura (Dział Finansowo-Księgowy)

Kwestor

 mgr Karolina Mrozińska 

tel.  71 310 05 31

fax: 71 355 28 49

e-mail: karolina.mrozinska@amkl.edu.pl

mgr Lucyna Gąssowska - zastępca kwestora

tel. 71 310 05 32

e-mail:

mgr Katarzyna Idzikowska 

tel. 71 310 05 34

e-mail:

mgr Ewa Szpulecka

tel. 71 310 05 35

e-mail:

Beata Zakrzewska - specjalista w zakresie prac finansowych

tel. 71 310 05 33

e-mail:beata.zakrzewska@amkl.edu.pl

 

mgr Monika Barteczka - płace

tel. 71 310 05 36

e-mail:

mgr Katarzyna Głuchowska - płace

tel. 71 310 05 37

e-mail:

 

Biuro Promocji i Organizacji Imprez

tel. 71 310 05 64

mgr Joanna Lenart - kierownik

tel. 71 310 05 72

e-mail: joanna.lenart@amkl.edu.pl

mgr  inż. Jacek Pawlikowski - specjalista ds. promocji i organizacji imprez

tel. 71 310 05 67

e-mail: jacek.pawlikowski@amkl.edu.pl

mgr Michał Szczerek -specjalista ds. organizacji imprez

tel. 71 310 05 74

e-mail: michal.szczerek@amkl.edu.pl

mgr Łukasz Czartowski - starszy referent ds. organizacji imprez

tel. 71 310 05 73

e-mail: lukasz.czartowski@amkl.edu.pl

mgr Joanna Kwapień - referent ds. promocji i organizacji imprez

tel. 71 310 05 46

e-mail:joanna.kwapien@amkl.edu.pl

lic. Magdalena Kubiczek - referent ds. organizacji imprez

tel. 71 310 05 49

e-mail:magdalena.kubiczek@amkl.edu.pl

 

Zgłoszenia dotyczące afiszy i programów:

e-mail: zgloszenia@amkl.edu.pl

 

Specjalista ds. Biura Karier i rozwoju kultury jakości
mgr Justyna Miłosz-Konopacka

tel. 71 310 05 71

e-mail: justyna.milosz-konopacka@amkl.edu.pl

 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne 
lic. Kamila George

tel. 71 310 05 76

e-mail: kamila.george@amkl.edu.pl

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych na cele artystyczne i badawczo-naukowe

mgr Monika Ciesłowska

tel. 71 310 05 54

e-mail: monika.cieslowska@amkl.edu.pl

 

Wydawnictwo

e-mail: wydawnictwo@amkl.edu.pl

mgr Inez Kropidło - kierownik

tel. 71 310 05 18

e-mail: inez.kropidlo@amkl.edu.pl

mgr Ewa Skotnicka

tel. 71 310 05 17

e-mail:

mgr Mikołaj Szczęsny

tel. 71 310 05 19

e-mail: mikolaj.szczesny@amkl.edu.pl

 

Biblioteka

tel. 71 310 05 25

e-mail:

 

mgr Magdalena Wiącek - Dyrektor Biblioteki 

tel. 71 310 05 50

e-mail:

 

Wypożyczalnia

mgr Anna Kata

tel. 71 310 05 39

e-mail: 

Paweł Hałkiewicz

tel. 71 310 05 38

e-mail:

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

mgr Magdalena Beniuk

tel. 71 310 05 27

e-mail:

 

Czytelnia, Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów

Informacja Naukowa, Informacja Katalogowa

tel. 71 310 05 53

mgr Magdalena Beniuk

tel. 71 310 05 27

e-mail:

Paweł Hałkiewicz

tel. 71 310 05 38

e-mail:

mgr Anna Kata

tel. 71 310 05 39

e-mail:

mgr Anna Kołodziejczyk-Gola

tel. 71 310 05 29

e-mail:

mgr Ewa Sochocka

tel. +48 71 310 05 28

e-mail:

mgr Angelika Wojciechowska

tel. 71 310 05 26

e-mail: 

 

Dział Informatyczny

tel. 71 310 05 40

e-mail: dzial.informatyczny@amkl.edu.pl

Adam Tomal - p.o. kierownika

tel. 71 310 05 83

e-mail: adam.tomal@amkl.edu.pl

Krzysztof Miech

tel. 71 310 05 43

e-mail: krzysztof.miech@amkl.edu.pl

Patryk Nowicki

tel. 71 310 05 43

e-mail: patryk.nowicki@amkl.edu.pl

 mgr inż. Łukasz Pasternak

tel. 71 310 05 43

e-mail: lukasz.pasternak@amkl.edu.pl

lic. Mikołaj Mażanowicz

tel. 71 310 05 43

e-mail:mikolaj.mazanowicz@amkl.edu.pl

 

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 71 310 05 10

mgr inż. Kamila Hanke - kierownik

tel. 71 310 05 11

e-mail: kamila.hanke@amkl.edu.pl

mgr Agnieszka Jakubiak - zastępca kierownika

tel. 71 310 05 12

e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

mgr Elżbieta Piasecka

tel. 71 310 06 70

e-mail:

Wydział Instrumentalny

mgr Paulina Deksymer

tel. 71 310 06 72

e- mail: paulina.deksymer@amkl.edu.pl

mgr Izabela Niemczycka

tel. 71 310 05 16

e - mail: izabela.niemczycka@amkl.edu.pl

mgr Karolina Marecka

tel. 71 310 05 14

e-mail: karolina.marecka@amkl.edu.pl

Katarzyna Schmidt - Wydział Wokalny

tel. 71 310 05 15

e-mail: katarzyna.schmidt@amkl.edu.pl

mgr Agnieszka Jakubiak - Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

tel. 71 310 05 12

e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

Sekretariat Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii; Wydziału Instrumentalnego; Wydziału Wokalnego oraz Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

mgr Anna Najbar - Krzywaźnia

tel.71 310 06 71

e-mail: anna.najbar-krzywaznia@amkl.edu.pl

 

Szkoła Doktorska
prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak - Dyrektor Szkoły Doktorskiej

tel. 71 310 05 13

e-mail: szkola.doktorska@amkl.edu.pl 

Sprawy doktoranckie

Katarzyna Schmidt

tel. 71 310 05 15

e-mail: szkola.doktorska@amkl.edu.pl 

 

Dział Nauki

mgr Agnieszka Stobiecka-Prokop - kierownik

tel. 71 310 05 47

e-mail: agnieszka.stobiecka-prokop@amkl.edu.pl

mgr Jakub Szewczyk

tel. 71 310 05 88

e-mail: jakub.szewczyk@amkl.edu.pl

 

Dział Kadr
tel. 71 310 05 20

mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek - kierownik

tel. 71 310 05 21

e-mail: kadry@amkl.edu.pl

mgr Martyna Bieniek

tel. 71 310 05 22

e-mail:

mgr Anna Borecka

tel. 71 310 05 24

e-mail:

lic. Nicola Mateja

tel. 71 310 05 23

e-mail: nicola.mateja

 

Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań

tel. 71 310 05 60

e-mail: studio@amkl.edu.pl

lic. Piotr Kojro - kierownik

tel. 71 310 05 68

e-mail: piotr.kojro@amkl.edu.pl

mgr Jerzy Gałek - reżyser dźwięku

tel. 71 310 05 62

e-mail: jerzy.galek@amkl.edu.pl

dr Przemysław Jarosz - realizator dźwięku
e-mail: przemyslaw.jarosz@amkl.edu.pl


Horacy Rodzeń-Jarosz - realizator dźwięku

e-mail: horacy.rodzen-jarosz@amkl.edu.pl

mgr inż. Jacek Gregorkiewicz - specjalista techniczny

tel. 71 310 05 42

e-mail: jacek.gregorkiewicz@amkl.edu.pl

 

 

Specjalista ds. inwestycji i remontów
mgr inż. Zbigniew Wójcik

tel. 71 310 05 51

e-mail: zbigniew.wojcik@amkl.edu.pl

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr Beata Obuchowska- specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 71 310 05 55

e-mail: beata.obuchowska@amkl.edu.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

tel. 71 310 05 70
lic. Marek Gumienny - kierownik

tel. 71 310 05 65

e-mail: marek.gumienny@amkl.edu.pl

mgr Robert Przytulski - zastępca kierownika

tel. 71 310 05 63

e-mail: robert.przytulski@amkl.edu.pl

mgr Krzysztof Głowacz

tel. 71 310 05 66

e-mail: krzysztof.glowacz@amkl.edu.pl

Alicja Pigas

tel. 71 310 05 69

e-mail: alicja.pigas@amkl.edu.pl

mgr Anna Smoleń

tel. 71 310 06 96

e-mail: anna.smolen@amkl.edu.pl

mgr Maciej Czyżycki
specjalista techniczny
tel. 71 310 05 48
e-mail: 

 

Stroiciele
Dariusz Dymarski

mgr Adam Grzeluszka

Adam Nowicki

 

Konserwatorzy

tel. 71 310 05 56

Wojciech Dolik

Marek Gerle

Maciej Pokorski

Michał Golina

Marian Hreczuch - konserwator-elektryk

e-mail: marian.hreczuch@amkl.edu.pl

 

Radca Prawny
mgr Joanna Skura

tel. 71 310 05 06

e-mail: joanna.skura@amkl.edu.pl

 


Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
mgr Małgorzata Czartoryska

tel. 71 31 00 507

e-mail: malgorzata.czartoryska@amkl.edu.pl

 

Inspektor ds. BHP

Ryszard Romanowicz

tel. 71 310 05 52

e-mail:

Barbara Wachsmann

tel. 71 310 05 52

e-mail: barbara.wachsmann@amkl.edu.pl


Specjalista ds. kontaktów zagranicznych
dr Maria Brzuchowska

tel.  71 310 05 08

fax: 71 355 91 05

e-mail: maria.brzuchowska@amkl.edu.pl

 

Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
inż. Jan Deja

tel. 71 310 05 57

e-mail: jan.deja@amkl.edu.pl


Inspektor Ochrony Danych
mgr Małgorzata Czartoryska

e-mail: iod@amkl.edu.pl