Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 3/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 5 lipca 2019 r.

PDFUchwała nr 3/2019 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 5 lipca 2019 r. (67,44KB)
 

Uchwała nr 3/2019

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

           w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 5 lipca 2019 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

         Przyjmuje się protokół posiedzenia Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 5 lipca 2019 r.

§ 2

       Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Uczelni

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

 

Bogdan Zdrojewski

Wrocław, 26 sierpnia 2019 r.