Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 8/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

  PDFUchwała nr 8/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (399,11KB)

PDFZałącznik do uchwały Senatu Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (15,97MB)

                                                                                            

 

                                                                                                     Uchwała nr 8/2023

                                                                        Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

                                                                                                  z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Na podstawie art. 28 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz § 16 pkt 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 46/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.