Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 50/2019 z dnia 25 września 2019 r.w sprawie ustalenia programu kursu dokształcającego prowadzonego w ramach Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFUchwała nr 50/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 r.w sprawie ustalenia programu kursu dokształcającego prowadzonego w ramach Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (519,08KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 50/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 r.w sprawie ustalenia programu kursu dokształcającego prowadzonego w ramach Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (1) (39,84MB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 50/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 r.w sprawie ustalenia programu kursu dokształcającego prowadzonego w ramach Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (2) (42,12MB)
 

Uchwała nr 50/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 25 września 2019 r.

 

w sprawie ustalenia programu kursu dokształcającego prowadzonego w ramach Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Program kursu prowadzonego w ramach Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały obejmującym:

1) Program i plan kursu wraz z sylabusami,

2) Efekty uczenia się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 25 września 2019 r.